Foto Galeri

NIS ZËVENDËSIMI I MBI 1 MIJË KRERËVE LOPË TË HUMBURA NGA EPIDEMIA