Drejtësi deri në fund, arbitraritet ndaj askujt

Postuar më: 23 Tetor 2017
Në Shqipëri, pas prindërve të tij, vjen i pari një njeri që dëshiron të besojë pafajësinë e Saimirit. Jam unë!

Drejtësi deri në fund, arbitraritet ndaj askujt

Postuar më: 23 Tetor 2017
Në Shqipëri, pas prindërve të tij, vjen i pari një njeri që dëshiron të besojë pafajësinë e Saimirit. Jam unë!

Vetting në Policinë e Shtetit për të ndarë “të njomët” me “të thatët”

Postuar më: 22 Tetor 2017
Luftën do ta fitojnë gratë e burrat që dalin nga shtëpia në mëngjes, përshëndesin familjen e tyre dhe nuk shkojnë për të shitur e për të blerë, por shkojnë për tu përballur me krimin!

Gjykata Kushtetuese, 25 vjet histori sfidash e konsolidimi

Postuar më: 20 Tetor 2017
Kushtetutat hartohen në kohë trazirash dhe pas tyre e si të tilla, ato zakonisht mbartin vulën e frikës së të shkuarës, të cilat në fakt përkufizohen si këshilluesit më të mirë gjatë hartimit të Kushtetutës, - thotë një gjyqtar i njohur i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.

Në 2018 materializohet regjistrimi për herë të parë i shqiptarëve jashtë vendit

Postuar më: 16 Tetor 2017
Në këtë proces, ne vijmë me të gjithë vullnetin e mirë, por edhe me vetëdijen se jemi larg së qenit të pajisur me të gjitha dijet e nevojshme, për ta bërë procesin sa më cilësor nga pikëpamja përmbajtësore.

UBT, universiteti që po kthehet në oaz dijeje për zhvillimin e qëndrueshëm rural

Postuar më: 16 Tetor 2017
Dëshirojmë që në këtë Universitet, ne të vazhdojmë t’i hapim udhë një procesi transformimi, jo vetëm fizik i të gjithë infrastrukturës së universitetit, por transformim themelor në mënyrën e të jetuarit të këtij Universiteti në raport me jetën përtej mureve.

Me drejtuesit vendorë të Qarkut Vlorë për një marrëdhënie të re me qeverinë

Postuar më: 14 Tetor 2017
Kemi pasur shumë takime në të gjithë territorin, me të gjithë anëtarët e kabinetit. Kemi një pamje të qartë, por mbi të gjitha dhe një numër kontaktesh të rëndësishme.

Bashkëqeverisje me prindërit për arsimin që duam

Postuar më: 14 Tetor 2017
Mësuesit meritojnë mbështetjen më të madhe dhe e tillë do jetë mbështetja, me kualifikime, me meritë, me transparencë.

Ristrukturim i administratës për një marrëdhënie të re me qytetarët

Postuar më: 14 Tetor 2017
Për ta bërë sa më të frytshme dhe njëkohësisht sa më konkrete këtë përpjekje, është me rëndësi që drejtpërdrejtë, secili prej anëtarëve të qeverisë dhe duke pasur parasysh takimin e mëparshëm me përfaqësuesit e administratës qendrore në çdo sektorë, të nënvizojë elementët kryesorë, duke pasur parasysh objektivat dhe problematikat e konstatuara gjatë viteve të shkuara, posaçërisht gjatë 4 viteve të shkuara të qeverisjes sonë.

Buxheti 2018 financon projekte të zhvillimit urban dhe rural për qarkun e Vlorës

Postuar më: 13 Tetor 2017
Kemi një sërë projektesh përsa i përket arsimit parauniversitar në përgjigje të kërkesave të bashkive.
Në Shqipëri, pas prindërve të tij, vjen i pari një njeri që dëshiron të besojë pafajësinë e Saimirit. Jam unë! 23-10-2017
Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik