Postuar më : 30 Dhjetor 2016

2017, viti i programit më të madh të investimeve, 1 miliardë euro

Konferenca për shtyp e fundvitit e Kryeministrit Edi Rama me gazetarët, e  kombinuar me pyetjet e drejtuara në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter:

Mirëdita!

Kjo është konferenca e fundit e vitit, ashtu sikundër është edhe në traditë, jemi këtu bashkë, por edhe me një risi që nuk jeni vetëm ju gazetarët profesionistë, por janë edhe gjithë gazetarët amatorë, që janë shprehje kuptimplotë e transformimit rrënjësor të aksesit në media dhe në informacion, miqtë e rrjeteve sociale. Kështu që do ta bëjmë  të kombinuar. Ndërkohë që unë nuk do bëj paraqitjen tradicionale të të gjithë arritjeve dhe sukseseve, por do të përqendrohem fillimisht, për ta hapur këtë bisedë, tek vetëm një aspekt që në këndvështrimin tim është aspekti më i suksesshëm i vitit që po ikën, - ekonomia.

 Ekonomia e vitit 2016 është pa asnjë dyshim, referuar shifrave dhe fakteve, aspekti më kuptimplotë i një procesi reformash që kanë filluar të çelin rrugën e re në drejtimin duhur. Kemi një ekonomi që rritet në mënyrë të qëndrueshme. Sipas gjithë parashikimeve, ky vit do të mbyllet me një rritje midis 3.3 dhe 3.5%. Nëse i referohemi pikës së hallit nga u nisëm, me një rritje ekonomike nga zero në zero presje diçka tjetër, pa asnjë diskutim kemi shënuar periudhën e një kthese kuptimplotë.

Nëse i referohemi ambicies tonë jemi ende larg kapërcimit të kufirit që i kemi vënë kësaj ambicie me 5% rritje ekonomike. Është viti që e përktheu këtë ndryshim thelbësor në bazat e ekonomisë, me spostimin e 100 milionë dollarëve nga arka e shtetit në arkën e familjeve të punonjësve të këtij shteti dhe të pensionistëve për një rritje të konsiderueshme rrogash dhe pensionesh.

Në asnjë vit, gjatë 25 viteve të këtij procesi kalimi nga diktatura e proletariatit  në një demokraci funksionale, nuk ka ndodhur që qeveria të bëjë një spostim kaq masiv të ardhurash në arkën e familjeve në formën e rritjes së rrogave dhe të pensioneve. Nga ana tjetër, asnjëherë më parë, rritja e rrogave dhe pensioneve nuk është shoqëruar me ulje të borxhit, por përkundrazi është bërë duke rritur borxhin.

Paketa e solidaritetit e fundvitit është një tjetër shëmbëlltyrë kuptimplotë e këtij aspekti themelor të vitit, që është ekonomia në rritje dhe në rimëkëmbje të qëndrueshme. Një paketë që shkoi në funksion të shprehjes së detyruar të mirënjohjes për të gjitha ata më në nevojë, që në të njëjtën kohë i kanë dhënë mbështetje vërtetë kuptimplotë reformave tona të dhimbshme, të vështira, kostot e të cilave janë ata të parët që i kanë ndjerë drejtpërdrejtë në jetën e tyre. Nuk po detajoj elementet e paketës së solidaritetit. Tanimë, të ardhurat e vendosura në dispozicion të 630 mijë pensionistëve; të familjeve në ndihmë ekonomike që për herë të parë marrin një mbështetje solidare për festat e fundvitit; të fermerëve që u goditën në ekonominë e tyre familjare nga epidemia vdekjeprurëse e lopëve; apo të familjeve të përmbytura, dëshmojnë sot një të vërtetë të thjeshtë, qeveria jonë nuk harron askënd dhe nëse mundësitë nuk janë që të përgjigjemi gjithmonë në çast, kur vjen momenti për të dhënë përgjigje, sepse krijohen mundësitë, ne japim përgjigje dhe këtë mund ta dëshmojnë të gjitha familjet në 18 bashkitë e Shqipërisë, që papritur dhe pakujtuar marrin atë që mendonin se nuk do e merrnin kurrë, dëmshpërblimin për pasojat e përmbytjeve.

Një aspekt tjetër që përsëri shkon në drejtim të ilustrimit të asaj që thashë që në fillim, të një ekonomie që është në një proces të shëndetshëm rimëkëmbjeje, është zerimi i kamatëvonesave për të gjithë pensionistët, për të gjithë familjet në ndihmë ekonomike, për të gjithë personat me status të veçantë social. 66533 njerëz, që pikërisht se pse kanë qenë qytetarë të mirë dhe kanë respektuar detyrimet e aktmarrëveshjeve me OSHEE, do t’i zerojnë kamatëvonesat e tyre, duke filluar nga janari i vitit të ri, duke paguar shumën simbolike prej dy lekësh. Nga ana tjetër, edhe 59461 të tjerë konsumatorë pa një status të veçantë, por me statusin e qytetarit të mirë, pikërisht për të njëjtën arsye, sepse kanë respektuar aktmarrëveshjet dhe kanë paguar detyrimet e tyre të prapambetura sipas aktmarrëveshjeve, do të zerojnë kamatëvonesat, me pagesën simbolike prej dy lekësh.

Ky zerim kamatëvonesash  do të thotë 155 milionë dollarë që lehtësojnë gjithë këtë shumë njerëzish, familjesh, konsumatorësh, në një volum të barasvlershëm me shumën që përpara reformës në energji paguhej nga arka e shtetit, pra, nga xhepat e taksapaguesve dhe paguesve të rregullt të energjisë elektrike, për të kompensuar vjedhjet dhe abuzimet me energjinë elektrike.

Një anë tjetër e këtij aspekti të rëndësishëm të këtij viti, që është fillimi i një ekonomie që prek me ndryshimin e saj në mënyrë graduale, por të qëndrueshme, të gjitha shtresat dhe grupet shoqërore, është gjithçka është arritur këtë vit nga pikëpamja e të bërit biznes. Kemi përmirësuar 32 pozicione në listën apo në klasifikimin global të Bankës Botërore për të bërin biznes. Kemi përmirësuar 45 pozicione në lehtësimin e pagimit të taksave. Kemi përmirësuar 13 pozicione në konkurrueshmëri. Kemi përmirësuar 20 pozicione në lirinë ekonomike. Kemi konsoliduar pozicionin përsa i përket rankimit të Shqipërisë nga “Standard and Poors”. Kemi një eurobond, që të mos harrojmë, vetëm 2 vjet më parë ishte në 5.75, - këtu bëhet fjalë për letrat me vlerë të qeverisë dhe për impaktin e vlerës së tyre në besueshmërinë e tregjeve dhe investitorëve - dhe sot jemi në 3.1, me perspektivën e padyshimtë që në 6 mujorin e parë të vitit të ri do të zbresin në 2.8. Me këtë qëndrueshmëri dhe besueshmëri të letrave me vlerë të qeverisë kemi të gjitha arsyet të besojmë se impakti i mëtejshëm në ekonomi do jetë  pozitiv.

Po ashtu kemi të gjitha arsyet të besojmë referuar shifrave të 9 mujorit se ky do të jetë viti me volumin më të lartë të investimeve të huaja në Shqipëri në 25 vjet, ndryshe nga çfarë kukuvajkohet në debatin e nxehtë dhe të paarsyeshëm politik dhe publik për rënie investimesh të huaja, për largim investitorësh, për vende të tjera në rajon që na tregojnë sesa mbrapa jemi. Në fakt jemi absolutisht në vitin më të mirë për investimet e huaja në Shqipëri dhe meqë është bërë e përsëritur kënga se duhet të marrim shembull nga Maqedonia, Maqedonia është shumë më ulët nga Shqipëria përsa i përket volumit të investimeve të huaja direkte. E këto që po them nuk janë opinione, këto të gjitha janë shifra, janë fakte të certifikuara nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga Banka e Shqipërisë. Ashtu sikundër nuk është opinion, por është fakt që në sektorin jo bujqësor, punësimi ka shënuar shifrën e fundit zyrtare prej 187.594 individësh që janë sot më shumë në librin e taksave dhe të sigurimeve shoqërore të shtetit. Dhe shifra zyrtare është se vetëm në rrjetin e zyrave të punës se Republikës së Shqipërisë kemi 37 mijë vende të lira pune.

Nuk i thashë të gjitha këto, për të thënë sesa i kënaqur jam. Të gjitha këto i thashë, për të thënë sesa i pakënaqur jam. Jam i pakënaqur se sa më shumë të bëjmë, aq më shumë ndjej, besoj dhe kuptoj se potenciali është i jashtëzakonshëm. E përderisa në kushte kaq të vështira dhe nga një pikënisje aq dramatike e tre viteve më parë kemi arritur të bëjmë këtë që kemi bërë, mund të bëjmë patjetër shumë më tepër se kjo që kemi bërë  dhe do ta bëjmë. Në këtë drejtim shkon edhe programi i madh i investimeve publike prej 1 miliardë eurosh që do të çelet vitin e ardhëm, duke synuar një injektim financiar në ekonomi të një përmase që nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në 25 vjet. Së pari, me një impakt transformativ në infrastrukturën rrugore nacionale, në infrastrukturën rrugore turistike, ku tanimë kemi përcaktuar edhe pikat ku do të bëhet injektimi, që nga zona e bregdetit të Jugut, gjithë zona e qarkut të Vlorës, Gjirokastra, Berati dhe zona lart e Thethit. Ashtu sikundër, edhe infrastrukturën rrugore, me impakt në konsolidimin e zhvillimit trasformativ që ka nisur  në Shqipërinë rurale në funksion të bujqësisë dhe të agropërpunimit, ku do të fokusohemi në dy territore, në qarkun e Fierit dhe në qarkun e Elbasanit kryesisht, pastaj në ato pika ku do të bashkëshoqërojmë, apo ku do të bashkërrugëtojmë me sipërmarrjen private dhe me bashkitë e interesuara.

Së dyti, në infrastrukturën shkollore. Programi do të financojë rindërtimin e plotë me të gjitha standardet të 100 shkollave dhe do të çelë po ashtu, rrugën për të hyrë në një fazë të dytë, në varësi nga shpejtësia e fazës së parë, për të  mbyllur përfundimisht nevojën për infrastrukturën shkollore të standardeve europiane në këto 28 mijë km2 të Republikës së Shqipërisë.

Së treti, në infrastrukturën shëndetësore. Fokusi kryesor do të jetë në ndërtimin  e një spitali ekselence rajonale në qarkun e Fierit dhe në ndërtimin e 10 qendrave shëndetësore ekselence në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Së fundi, jo për nga rëndësia. Patjetër që ky ka qënë një vit shumë i rëndësishëm, përveçse për ekonominë dhe për drejtësinë, ku si në sektorët e tjerë thjeshtë janë vendosur gurët e parë të themelit të një ngrehine të re të sistemit të drejtësisë në Shqipëri.

Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik