Barazia gjinore thelbësore për zhvillimin

Postuar më: 28 Shtator 2015
Rritja e pjesëmarrjes së grave në organizmat politikë dhe vendimmarrës, si edhe përfaqësimi qendror dhe vendor i grave në pozicione manaxheriale dhe profesionale në të gjithë organizmat e administratës publike, duke përfshirë pjesëmarrjen e grave në forcat policore dhe ato të armatosura.

Të ndërtojmë mbi ngjashmëritë dhe të respektojmë dallimet tona

Postuar më: 27 Shtator 2015
Feja, në qasjen e Kryeministrit, mund të luajë një rol thelbësor për bashkuar njerëzit përtej dasive dhe të ndërtojë ura të mëdha dhe solide midis komuniteteve të besimeve të ndryshme. E në një nga këto ura, tha Kryeministri, mund të skalisim vargjet e Naim Frashërit: “Njeriu është tempulli ynë”.

Partneritet global për zhvillim të qëndrueshëm

Postuar më: 26 Shtator 2015
Për Shqipërinë, Axhenda e re globale do të shërbejë si një pikënisje për një angazhim të ri, për një program zhvillimi me ambicioz në një sërë fushash që do të harmonizojnë angazhimet europiane me nevojën për ta çuar vendin në nivelin e vendeve të zhvilluara të kontinentit.

Politika dhe arti në “World Leadership Forum”

Postuar më: 25 Shtator 2015
Tabloja që unë kam të një Ballkani të ri, një Ballkan në paqe dhe i begatë, i cili të jetë me siguri një hapësirë që s’ka ekzistuar kurrë më parë, nënkupton dialog të madh që përfshin partnerë origjinalë, ose kundërpalë siç është arti dhe zgjedhjet shumëfishohen, vizioni zgjerohet dhe hapja në korridoret e politikës bëhet më e thellë se kurrë.

Banka Botërore 32 milionë dollarë për transformimin e shërbimeve publike

Postuar më: 23 Shtator 2015
Procesi nuk është i thjeshtë, por tanimë ka hyrë në rrugën e duhur. Për këtë arsye, sot ne marrim edhe këtë financim që do të na japë mundësi të hymë në fazën e dytë të procesit, duke filluar nga ndarja mes zyrave të shërbimeve e sporteleve dhe duke i transformuar sportelet në pika, jo vetëm kontakti për qytetarët, por edhe shërbimi për të avokuar të drejtat e qytetarëve dhe njëkohësisht për të gjeneruar raporte, lidhur me performancën e zyrave të shërbimit.

Konkurrencë dhe mundësi të barabarta për sipërmarrjen

Postuar më: 22 Shtator 2015
Kush investon sot, në Shqipëri, pa pritur që të gjitha gjerat të jenë në rregull, bën një investim që nesër do të pendohet pse nuk e bëri, në rast se nuk e bën. Kur të gjitha gjërat të jenë në rregull, nuk do ketë më nevojë për shpirtin e aventurës tuaj. Sot duhet edhe shpirti i aventurës tuaj.

Standardi ndërkombëtar korniza e ligjit për legjimitetin e funksionarëve publikë

Postuar më: 17 Shtator 2015
Në dijeninë time jeni konsultuar edhe ju me ekspertët që kanë ardhur enkas nga Italia, me shkruesit e ligjit. Është po kaq e vërtetë që Ministrja ka qenë e ngarkuar të komunikojë me parafolësin këtu, për të ndërtuar një proces që bashkërisht çon te një produkt.

Operacioni kundër informalitetit, bashkëpunim institucional

Postuar më: 17 Shtator 2015
Shqipëria që punon, Shqipëria që paguan detyrimet dhe Shqipëria që meriton që ato detyrime që paguan t’i marrë mbrapsht në formën e investimeve për çerdhe, për kopshte, për shkolla, për rroga për pensione, për ulje taksash, është shumë më e madhe sesa Shqipëria që vjedh, Shqipëria që mashtron, Shqipëria që përfiton në kurriz të një shumice, e cila me të drejtë kërkon dhe me të drejtë do të ketë të gjithë mbështetjen tonë.

Në dy vite janë investuar më shumë se në 10 vitet e fundit për sportin

Postuar më: 17 Shtator 2015
Për këtë arsye kemi investuar në këtë gjysmë të mandatit tonë, të paktën sa në dekadën e fundit marrë bashkë. Ne jemi duke investuar shumë, pikësëpari në transformimin strukturor të marrëdhënies midis fëmijëve, nxënësve dhe sportit duke futur sportin në shkolla, universitete, duke ecur përpara me programin që synon të krijojë një rrjetëzim solid të njerëzve të angazhuar në aktivitete sportive.

Fakte dhe shifra të një historie suksesi

Postuar më: 16 Shtator 2015
Ajo çka Policia e Shtetit ka bërë në këto dy vjet, është padyshim një kthesë historike për rendin ligjor në Shqipëri, për pozicionet e reja mes shtetit dhe krimit, për sigurinë dhe perspektivën e gjeneratave të tjera.
Që prej vitit 1930, kur është nënshkruar Traktati i parë për Tregtinë mes Shqipërisë dhe Japonisë, qeveria japoneze ka qenë gjatë gjithë periudhave, kur e ka pasur të mundur, një partner i besueshëm dhe një ndihmës, i gatshëm për të ndikuar pozitivisht zhvillimet në vendin tonë. 22-02-2017
Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik