Postuar më : 18 Shtator 2013

Vendimet e Këshillit të Ministrave

Sot, më datë 18 shtator 2013, Kryeministri Edi Rama drejtoi mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilën u morën këto vendime:

1-     Përcaktimi i fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.

2-     Përcaktimi i Fondit për funksionimin e ministrive të reja.

Kryeministri Edi Rama, gjatë mbledhjes së sotme, u ka kërkuar ministrave paraqitjen brenda një jave të planeve për reformën strukturore në çdo ministri.

Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik