Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020

 

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 është aprovuar nga Këshilli i Ministrave, VKM 348, date 11.5.2016 dhe botuar ne Fletoren Zyrtare Nr.86.

 

Mbi Strategjinë:

Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020 (SKZHI) është dokumenti kryesor strategjik kombëtar që mbështet zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit, duke siguruar përmbushjen e standardeve dhe progresin në procesin e integrimit evropian.

 

SKZHI 2015-2020 kombinon agjendën zhvillimore me proceset integruese të vendit, duke përmbledhur vizionin, prioritetet dhe objektivat madhore kombëtare. SKZHI 2015-2020 është një platformë kyçe për planifikimin e zhvillimit të vendit për periudhën 5 vjeçare 2015-2020.

 

SHKARKO KËTU versionin final të aprovuar të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015 - 2020

 

Faleminderit!

 

Shkruaj Mesazh

Kontakto me Kryeministrin

Shkruaj Mesazh

Reportazhe Eksklusive

Dokumentarë

Reportazhe Eksklusive

Për Gazetarët

Hapësira Mediatike

Për Gazetarët

Raport publik

300 Ditë

Raport publik