Eduard Shalsi

Ministër Shteti për Çështjet Vendore

Eduard Shalsi

Z. Eduard Shalsi

 

www.ceshtjetvendore.gov.al