Shpenzimet e Qeverisë

Mund të shikoni raportet e shpenzimeve për secilën Ministri duke e përzgjedhur atë në listën në të djathtë.

Përzgjidhni Ministrinë

Përzgjidhni Kategorinë

Datë Regjistrimi

 

Nga

Nuk ka asnjë rezultat