Qeveria Shqiptare Keshilli i Ministrave

Arben Ahmetaj

Minister of Finance