Qeveria Shqiptare Keshilli i Ministrave

Etilda Gjonaj

Minister of Justice