Video

Nënshkrimi i Memorandumin e Bashkëpunimit Ekonomik mes Shqipërisë dhe SHBA

Nënshkrimi i Memorandumin e Bashkëpunimit Ekonomik mes Shqipërisë dhe SHBA

3 Tetor 2020