Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Dhjetor 2019

Postuar më: 11 Dhjetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Dhjetor 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË DOKUMENTIT TË NDRYSHIMIT NR.1 TË KONTRATËS FINANCIARE, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Dhjetor 2019

Postuar më: 4 Dhjetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Dhjetor 2019: V E N D I M PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PЁR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERIS...


Vendim për shpallje ditë zie kombëtare

Postuar më: 27 Nëntor 2019

V E N D I M PËR SHPALLJE DITË ZIE KOMBËTARE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 4, të nenit 4, të ligjit nr.8926, datë 22.7.2002, “Për formën dhe përmasat e flamurit kombëtar, përmbajtjen e himnit kombëtar, formë...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Nëntor 2019

Postuar më: 20 Nëntor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 20 Nëntor 2019:   V E N D I M PËR EMËRIMIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË AGJENCISË KOMBËTARE TË MBROJTJES CIVILE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Nëntor 2019

Postuar më: 13 Nëntor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 13 Nëntor 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN, NË PARIM, TË NDRYSHIMIT ME SHKËMBIM LETRASH TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKO...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019

Postuar më: 6 Nëntor 2019

  Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 6 Nëntor 2019: V E N D I M PËR SHPALLJEN E ZONËS SË TEKNOLOGJISË DHE ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE TË ZHVILLUESIT TË ZONËS ME VENDNDODHJE NË ELBASAN Në mbështetje të ...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Tetor 2019

Postuar më: 30 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 30 Tetor 2018: V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E KUFIJVE TERRITORIALË, HIDROGRAFIKË, TË BASENEVE UJORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË DHE TË QENDRËS E PËRBËRJES SË KËSHILL...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019

Postuar më: 23 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 23 Tetor 2019: V E N D I M PËR DHËNIEN ME QIRA, ME TARIFË TË REDUKTUAR, TË SALLËS B, KATI 0, (UNDERGROUND) NË AMBIENTET E PALLATIT TË KONGRESEVE, KOMISIONIT TË JASHTËM T...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Tetor 2019

Postuar më: 16 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 16 Tetor 2019:   V E N D I M PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AGJENCISË KOMBËTARE TË ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE Në mbështetje të nenit 100 të K...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019

Postuar më: 10 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 10 Tetor 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË VEPRIMIT 3-VJEÇAR, PËR VITET 2019-2021, NË ZBATIM TË STRATEGJISË MINERARE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetu...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019

Postuar më: 2 Tetor 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 2 Tetor 2019:   AKT NORMATIV PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 101 të Kus...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Shtator 2019

Postuar më: 25 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 25 Shtator 2019:   V E N D I M PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË AGJENCISË SHTETËRORE PËR TË DREJTAT DHE MBROJTJEN E FËMIJËS Në mbështetje të nen...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2019:

Postuar më: 18 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 18 Shtator 2019: V E N D I M PËR MIRATIMIN E NDËRTIMIT TË CENTRALIT GJENERUES TË ENERGJISË ELEKTRIKE EOLIKE DHE TË VEPRAVE NDIHMËSE NË NJËSINË ADMINISTRATIVE TOPOJË, QA...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019

Postuar më: 11 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019: V E N D I M PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA REALIZIMI I PROJEKTIT “ZGJERIM...


Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2019

Postuar më: 4 Shtator 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 04 Shtator 2019:   V E N D I M PËR KRIJIMIN E BAZËS TË TË DHËNAVE SHTETËRORE TË SISTEMIT INFORMATIK TË MENAXHIMIT TË NDIHMËS SË HUAJ (SIMNH) Në mbështetje të ne...


Kontakte
Shkruaj Mesazh

Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët