PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 15 JANAR 2014

Postuar më: 15 Janar 2014

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 15 JANAR 2014 P R O J E K T L I GJ PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10352, DATË 18.11.2010, “PËR ARTIN DHE KULTURËN” Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me pr...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 08 JANAR 2014

Postuar më: 8 Janar 2014

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË MBLEDHJEN E DATËS 08 JANAR 2014     P R O J E K T L I GJ   PËR   PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN E PRIVILEGJEVE DHE IMUNITETEVE TË AUTORITETIT NDËRKOMBËTAR TË SHTRATIT ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 26 DHJETOR 2013

Postuar më: 26 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 26 DHJETOR 2013   1.Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Italisë, për realizimin e “Programit të ndihmës ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 18 DHJETOR 2013

Postuar më: 18 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 18 DHJETOR 2013   PROJEKTLIGJE: 1. Për ratifikimin e instrumenteve që ndryshojnë Kushtetutën dhe konventën e Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve (Gjenevë, 1992), të ndryshuar nga Konferenca F...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 14 DHJETOR 2013

Postuar më: 14 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 14 DHJETOR 2013   1. Për buxhetin e vitit 2014. 2. Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 3. Për disa ndryshime dhe shtesa në l...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 4 DHJETOR 2013

Postuar më: 4 Dhjetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 4 DHJETOR 2013   1.Për një ndryshim në ligjin nr.9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. ...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 27 NËNTOR 2013

Postuar më: 27 Nëntor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 27 NËNTOR 2013   PROJEKTLIGJE: 1. Për ratifikimin e konventës C167 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) “Për sigurinë dhe shëndetin në ndërtim”, 1988. 2. Për ratifikimin e konventës C1...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 8 NËNTOR 2013

Postuar më: 8 Nëntor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 8 NËNTOR 2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Moldavisë, për ripranimin e per...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 30 TETOR 2013

Postuar më: 30 Tetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 30 TETOR 2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit, për vitin 2012.   2. Për ratifikimin e marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi, ndërmjet Këshillit të M...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 28 TETOR 2013

Postuar më: 28 Tetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 28 TETOR 2013   PROJEKTLIGJ:   1. Për miratimin e marrëveshjes së asistencës së shërbimit doganor.   ...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 25 TETOR 2013

Postuar më: 25 Tetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 25 TETOR 2013   PROJEKTLIGJ:   1. Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britani...


PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 9 TETOR 2013

Postuar më: 9 Tetor 2013

PROJEKTLIGJ, MIRATUAR NË DATËN 9 TETOR 2013   PROJEKTLIGJ: Projektligj “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigianc...


PROJEKTLIGJE, MIRATUAR NË DATËN 4 TETOR 2013

Postuar më: 4 Tetor 2013

PROJEKTLIGJE, MIRATUAR  NË  DATËN  4 TETOR  2013   PROJEKTLIGJE:   1. Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe ...


Dokumentarë
Reportazhe Eksklusive

Hapësira Mediatike
Për Gazetarët